Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 17 phiếu

1.Nối phép tính với kết quả đúng:

1. Nối phép tính với kết quả đúng:

2. Đặt tính rồi tính:

32 - 4                83 - 25               65 - 47               40 - 9

3. Tìm x:

a) x – 9 = 16             b) x – 5 = 37              c) 31 – x = 16

4. Năm nay chị 11 tuổi, em kém chị 4 tuổi. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?

5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

BÀI GIẢI

1.

2.

3.

a) x – 9 = 16

    x       = 16 + 9

    x       = 25

b) x – 5 = 37

    x      = 37 + 5

    x      = 42

c) 31 – x = 16 

           x = 31 – 16

           x = 15

4.

Tóm tắt

Chị                   : 11 tuổi

Em kém chị    : 4 tuổi

Em                  : …tuổi?

Bài giải

Số tuổi của em là:

11 – 4 = 7 (tuổi)

Đáp số: 7 tuổi.

5.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan