Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 118, 119: Ôn tập hình học và đo lường - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Đúng ghi đ, sai ghi s: 1 km = 1000 m .....; 5 m = 10 dm .... Tính rồi nối để biết khối lượng của mỗi chú cá heo (theo mẫu).Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ mười được tổ chức ở thành phố Nam Định. Các bạn học sinh đi từ thành phố Hà Giang đến thành phố Nam Định (như hình vẽ) để tham dự Hội khỏe Phù Đổng.

Câu 1 trang 118, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Đúng ghi đ, sai ghi s

1 km = 1000 m      .....                  5 m = 10 dm      ....

20 m < 22 dm        .....                  1 km > 300 m    ....

Lời giải:

1 km = 1000 m     đ                  5 m = 10 dm      s

20 m < 22 dm       s                  1 km > 300 m    đ

Câu 2 trang 118, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Tính rồi nối để biết khối lượng của mỗi chú cá heo (theo mẫu)

Lời giải:

Câu 3 trang 119, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Lời giải:

Câu 4 trang 119, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Khoanh (theo mẫu)

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan