Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 123: Kiểm tra - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết số: a) Số gồm 8 trăm và 8 chục được viết là:... b) Số gồm 5 trăm và 8 đơn vị được viết là:... Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị a) 603. Viết các số 776, 205, 250, 767 theo thứ tự từ bé đến lớn. Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng.

Câu 1 trang 123, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết số:

a) Số gồm 8 trăm và 8 chục được viết là: .........................................

b) Số gồm 5 trăm và 8 đơn vị được viết là: .......................................

Lời giải:

a) Số gồm 8 trăm và 8 chục được viết là: 880

b) Số gồm 5 trăm và 8 đơn vị được viết là: 508

Câu 2 trang 123, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

a) 603 = ...................................................

b) 750 = ...................................................

Lời giải:

a) 603 = 600 + 0 + 3

b) 750 = 700 + 50 + 0

Câu 3 trang 123, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết các số 776, 205, 250, 767 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải:

Các số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn: 205, 250, 767, 776

Câu 4 trang 123, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng.

a) Cái bảng lớp em có chiều dài 3 ..............

Tên đơn vị thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. dm          B. m           C. km

b) Một hình tam giác có kích thước mỗi đoạn thẳng đều bằng nhau và bằng 5 cm. Vậy tổng độ dài các đoạn thẳng là:

A. 15 dm           B. 15            C. 15 cm

Lời giải:

a) Chọn đáp án B. m

b) 5 + 5 + 5 = 15

Vậy chọn đáp án C. 15 cm

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan