Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

Bình chọn:
3.4 trên 20 phiếu

1. a) Tính nhẩm:

1. a) Tính nhẩm:

9 + 2 = …                  9 + 4 = …                  9 + 5 = …   

2 + 9 = …                  4+ 9 = …                   5 + 9 = …   

9 + 6 =…                   9 + 8 =…

6 + 9 =…                   8 + 9 =…

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong phép cộng, khi đổi chỗ các số hạng thì tổng……….

2. Tính

3. Số?

4. Trong vườn có 9 cây cam, mẹ trồng thêm 8 cây cam nữa. Hỏi trong vườn đó có tất cả bao nhiêu cây cam?

BÀI GIẢI

1. a) 

9 + 2 = 11          9 + 4 = 13          9 + 5 = 14          

9 + 6 = 15          9 + 8 = 17          2 + 9 = 11

4+ 9 = 13           5 + 9 = 14          6 + 9 = 15                   

8 + 9 = 17

b) 

Trong phép cộng, khi đổi chỗ các số hạng thì tổng không thay đổi

2. 

3. 

4. 

Có: 9 cây cam

Trồng thêm: 8 cây cam

Tất cả: ...? cây cam

Bài giải

Số cây cam có trong vườn là:

      9 + 8 = 17 (cây)

              Đáp số: 17 cây.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan