Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.3 trên 11 phiếu

1. Tính

1. Tính

2. Trên bãi cỏ có 18 con bò và 7 con trâu. Hỏi trên bãi cỏ đó cả trâu và bò có bao nhiêu con?

3. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 6 cm.

4. Nối phép tính với kết quả đúng:

 

Bài giải

1.

2.

Tóm tắt

Trâu có: 7 con

Bò có: 18 con

Trâu và bò có: …. Con ?

Bài giải

Số con trâu và bò trên bãi cỏ là:

18 + 7 = 25 (con)

               Đáp số: 25 con

3. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 6 cm.

 

4. 

 

 

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan