Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.4 trên 24 phiếu

1.Dùng thước và bút nối các điểm để được tứ giác:

1. Dùng thước và bút nối các điểm để được tứ giác:

a) Hình chữ nhật.

b) Hình tứ giác.

 2. Tô màu vào hình tứ giác có trong mỗi hình vẽ sau:

 

3. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình vẽ sau để được:

a) Một hình chữ nhật và một hình tam giác

b) Ba hình tứ giác

4. Ghi tên tất cả những hình chữ nhật có trong hình sau:

BÀI GIẢI

1.

a) Hình chữ nhật.

b) Hình tứ giác.

 

 2. 

 

3. 

a) Một hình chữ nhật và một hình tam giác

b) Ba hình tứ giác

4.

Các hình chữ nhật có trong hình là: ABCD, ABNM, MNCD

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan