Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 31 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
4 trên 11 phiếu

1.Tính

 1. Tính

                                              

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

                                                                          

3. Một đội sửa đường có 17 nữ và 18 nam. Hỏi đội có bao nhiêu người?

4. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

BÀI GIẢI

1.

                                              

2. 

      

3.

Tóm tắt

Một đội có       : 17 nữ

                      : 18 nam

Đội đó có         : ….. nam và nữ ?

Bài giải

Số người có trong đội là:

17 + 18 = 35 (người)

Đáp số: 35 người

4. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan