Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 10 phiếu

1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số hạng

14

31

44

3

68

Số hạng

2

7

25

52

0

Tổng

16

 

 

 

 

2. Viết phép cộng rồi tính tổng (theo mẫu), biết:

a) Các số hạng là 25 và 43                     

b) Các số hạng là 72 và 11

c) Các số hạng là 40 và 37                     

d) Các số hạng là 5 và 71

3. Trong một khu vườn có 20 cây cam và 35 cây quýt. Hỏi trong khu vườn đó có bao nhiêu cây cam và cây quýt?

4. Số?

BÀI GIẢI

1. 

Số hạng

14

31

44

3

68

Số hạng

2

7

25

52

0

Tổng

16

38

69

55

68

2. 

a) Các số hạng là 25 và 43 

b) Các số hạng là 72 và 1

c) Các số hạng là 40 và 37                     

d)Các số hạng là 5 và 71

 

3. 

Tóm tắt:

Số cây cam và quýt trong khu vườn đó có là:

                   25 + 35 = 55 (cây)

                             Đáp số: 55 cây.

4.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan