Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 65 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.2 trên 65 phiếu

1.Tính:

1.Tính:

  

2. Tìm x:

a) x + 7 = 63                b) 8 + x = 83                c) x - 9 = 24

3. Lớp 2C có 33 học sinh, sau đó có 4 học sinh được chuyển sang các lớp học khác. Hỏi lớp 2C còn lại bao nhiêu học sinh?

4. Đố vui:

Người ta đã trồng 11 cây vào hai đoạn đường cắt nhau, mỗi đoạn đường đều có 6 cây. Em hãy vẽ hình để thể hiện điều đó.

BÀI GIẢI

1.

 

2. 

\(\eqalign{
& a) \cr
& x + 7 = 63 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 63 - 7 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 56 \cr} \)                              \(\eqalign{
& b) \cr 
& 8 + x = 83 \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,x = 83 - 8 \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,x = 75 \cr} \)

\(\eqalign{
& c) \cr
& x - 9 = 24 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 24 + 9 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 33 \cr} \)                                           

3. 

Tóm tắt

Lớp 2C có: 33 học sinh

Chuyển đi   : 4 học sinh

Lớp 2C còn   :….học sinh?

Bài giải

Số học sinh lớp 2C còn lại là:

33 – 4 = 29 (học sinh)

Đáp số: 29 học sinh

4. Đố vui:

Người ta đã trồng 11 cây vào hai đoạn đường cắt nhau, mỗi đoạn đường đều có 6 cây. Em hãy vẽ hình để thể hiện điều đó.

 

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan