Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 75 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 17 phiếu

1.Tính nhẩm:

1.Tính nhẩm:

a)

\(\eqalign{
& 15 - 6 = ..... \cr
& 15 - 7 = ..... \cr
& 15 - 8 = ..... \cr
& 15 - 9 = ..... \cr} \)                 \(\eqalign{
& 16 - 7 = ..... \cr 
& 16 - 8 = ..... \cr 
& 16 - 9 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 17 - 8 = ..... \cr
& 17 - 9 = ..... \cr} \)                   \(18 - 9 = .....\)

b)

\(\eqalign{
& 18 - 8 - 1 = ..... \cr
& 18 - 9 = ..... \cr} \)                \(\eqalign{
& 15 - 5 - 2 = ..... \cr 
& 15 - 7 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 16 - 6 - 3 = ..... \cr
& 16 - 9 = ..... \cr} \)

2. Đặt tính rồi tính:

76 - 28              55 - 7                 88 - 59                   47 - 8                                                        

3. Mẹ vắt được 58l sữa bò, chị vắt được ít hơn mẹ 19l sữa bò. Hỏi chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò?

4. Xếp bốn hình tam giác.

 

Thành hình sau:

 

BÀI GIẢI

1.

a)

\(\eqalign{
& 15 - 6 = 9 \cr
& 15 - 7 = 8 \cr
& 15 - 8 = 7 \cr
& 15 - 9 = 6 \cr} \)                \(\eqalign{
& 16 - 7 = 9 \cr 
& 16 - 8 = 8 \cr 
& 16 - 9 = 7 \cr}\)

\(\eqalign{
& 17 - 8 = 9 \cr
& 17 - 9 = 8 \cr} \)                  \(18 - 9 = 9\)

b)

\(\eqalign{
& 18 - 8 - 1 = 9 \cr
& 18 - 9 = 9 \cr} \)               \(\eqalign{
& 15 - 5 - 2 = 8 \cr 
& 15 - 7 = 8 \cr} \)

\(\eqalign{
& 16 - 6 - 3 = 7 \cr
& 16 - 9 = 7 \cr} \)

2. 

 

3. 

Tóm tắt

Mẹ vắt được                 : 58l sữa

Chị vắt ít hơn mẹ         : 19l sữa

Chị vắt được                :… l sữa?

Bài giải

Số lít sữa chị vắt được là:

58 – 19 = 39 (l)

Đáp số: 39l

4. Xếp bốn hình tam giác.

 

Thành hình sau:

 

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan