Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 79 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

1.Đặt tính rồi tính:

1. Đặt tính rồi tính:

100 - 3            100 - 8               100 - 54             100 -77                                                     

2. Tính nhẩm:

Mẫu:    100 – 20 = ?

            10 chục – 2 chục = 8 chục

            100 – 20 = 80

100 – 60 = …..

100 – 90 = …..

100 – 30 = …..

100 – 40 = …..

3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 100l dầu, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 32l dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

4. Số

BÀI GIẢI

1.

2.

100 – 60 = ?

10 chục – 6 chục = 4 chục

100 – 60 = 40

100 – 30 = ?

10 chục – 3 chục = 7 chục

100 – 30 = 70

100 – 90 = ?

10 chục – 9 chục = 1 chục

100 – 90 = 10

100 – 40 = ?

10 chục – 4 chục = 6 chục

100 – 40 = 60

3.

Tóm tắt

 

Bài giải

Buổi chiều cửa hàng bán được:

100 – 32 = 68 (lít)

Đáp số: 68 lít

4. 

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan