Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 15 phiếu

1. Viết số thích hợp vào ô trống:

1. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị trừ

28

60

98

79

16

75

Số trừ

7

10

25

70

0

75

Hiệu

 

 

 

 

 

 

2. Đặt tính rồi tính hiệu (theo mẫu), biết:

a) Số bị trừ là 79, số trừ là 25               b) Số bị trừ là 87, số trừ là 32

 c) Số bị trừ là 68, số trừ là 18              d) Số bị trừ là 49, số trừ là 40

3. Mẹ có mảnh vải dài 9dm, mẹ may túi hết 5dm. Hỏi mảnh vải còn lại dài mấy đề - xi – mét?

4. Đố vui: Viết ba phép trừ có số trừ bằng số bị trừ.

BÀI GIẢI

1. 

Số bị trừ

28

60

98

79

16

75

Số trừ

7

10

25

70

0

75

Hiệu

21

50

73

9

16

0

2.

a)                                                                              b) 

                                                                         

c)                                                                              d) 

3. 

Tóm tắt

Mảnh vải dài: 9dm

May túi hết: 5dm

Còn lại          :…dm ?

Bài giải:

Độ dài mảnh vải còn lại là:

            9 – 5  = 4 (dm)

                        Đáp số: 4dm

4. 

\(5 - 5 = 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,10 - 10 = 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,15 - 15 = 0\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan