Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3 trang 17 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 17 tập 1 kết nối tri thức. Mai đến cửa hàng bán hoa mua 9 bông hoa hồng, mỗi bông giá 6 000 đồng và mua 2 bó hoa cúc, mỗi bó giá 30 000 đồng. Hỏi Mai phải trả cô bán hàng tất cả bao nhiêu tiền?

Bài 1 trang 17 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Mai đến cửa hàng bán hoa mua 9 bông hoa hồng, mỗi bông giá 6 000 đồng và mua 2 bó hoa cúc, mỗi bó giá 30 000 đồng. Hỏi Mai phải trả cô bán hàng tất cả bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Mai mua 9 bông hoa hồng hết số tiền là:

6 000 × 9 = 54 000 (đồng)

Mai mua 2 bó hoa cúc hết số tiền là:

30 000 × 2 = 60 000 (đồng)

Mai phải trả cô bán hàng tất cả số tiền là:

54 000 + 60 000 = 114 000 (đồng)

Đáp số: 114 000 đồng

Bài 2 trang 17 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Mai đến cửa hàng bán hoa mua 9 bông hoa hồng, mỗi bông giá 6 000 đồng và mua 2 bó hoa cúc, mỗi bó giá 30 000 đồng. Hỏi Mai phải trả cô bán hàng tất cả bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Số hộp bánh nướng là:

48 : 4 = 12 (hộp)

Số hộp bánh dẻo là:

28 : 2 = 14 (hộp)

Vậy số hộp bánh dẻo nhiều hơn số hộp bánh nướng và nhiều hơn số hộp là:

14 – 12 = 2 (hộp)

Đáp số: 2 hộp

Bài 3 trang 17 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Mai đến cửa hàng bán hoa mua 9 bông hoa hồng, mỗi bông giá 6 000 đồng và mua 2 bó hoa cúc, mỗi bó giá 30 000 đồng. Hỏi Mai phải trả cô bán hàng tất cả bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Độ dài cạnh AC là:

15 × 2 = 30 (cm)

Độ dài cạnh BC là:

15 + 10 = 25 (cm)

Chu vi tam giác ABC là:

15 + 30 + 25 = 70 (cm)

Đáp số: 70 cm

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan