Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3 trang 72 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 14 phiếu

1.Đặt tính rồi tính:

1.Đặt tính rồi tính:

a) 15 - 9             15 - 7                 15 - 8                  15 - 6

b) 16 - 7             16 - 9                 16 - 8                 17 - 8

c) 17 - 9             18 - 9                 18 - 8                 17 - 10 

2. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

 

3. Tô màu xanh vào các hình tam giác, tô màu đỏ vào hoặc màu vàng vào các hình tứ giác sao cho ba hình đặt kề nhau thì có ba màu khác nhau:

 

BÀI GIẢI

1.

                                         

2. 

 

3.

 

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan