Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 37 phiếu

1.Vẽ đường thẳng rồi viết tên đường thẳng (theo mẫu)

1. Vẽ đường thẳng rồi viết tên đường thẳng (theo mẫu)

2. Dùng thước thẳng và bút nối ba điểm thẳng hàng rồi viết (theo mẫu):


A, O, B là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

3. a) Viết tiếp tên ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ bên (theo mẫu):

 

A, O, C 

……………………             …………………

……………………             …………………

……………………             …………………

b) Tô màu các hình tam giác trong hình vẽ trên sao cho hai hình tam giác liền kề nhau có màu khác nhau.

Bài giải

1.

2.

A, O, B là ba điểm thẳng hàng

C, O, D là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

3.

a) Viết ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ bên 

A, O, C;                     

M, O, N;

D, O, B;

A, P, D

A, M, B

P, O, Q;

C, Q, B

D, N, C 

 b) Tô màu các hình tam giác trong hình vẽ trên sao cho hai hình tam giác liền kề nhau có màu khác nhau.

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan