Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 10 Sách bài tập (SBT) Địa Lí 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Vẽ biểu đồ thể hiện mật độ dân số của cả nước và các vùng nước ta, năm 2011

Câu 1. Căn cứ vào bảng 3.1

Bảng 3.1. MẬT ĐỘ DÂN SỐ TRUNG BÌNH CỦA CẢ NƯỚC VÀ CÁC VÙNG NUỚC TA, NĂM 2011

(Đơn vị: người/km2)

Vùng

Mật độ dân số

Toàn quốc

265

Trung du và miền núi Bắc Bộ

139

Đồng bằng sông Hồng

1258

Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

199 

Tây Nguyên

97

Đông Nam Bộ

631

Đồng bằng sông Cửu Long

427

a) Vẽ biểu đồ thể hiện mật độ dân số của cả nước và các vùng nước ta, năm 2011. 

b) Qua biểu đồ nêu nhận xét

Trả lời:

a) Biểu đồ thể hiện mật độ dân số của cả nước và các vùng nước ta, năm 2011.

 

1. Toàn quốc

2. Trung du và miền núi Bắc Bộ

3. Đồng bằng sông Hồng

4. Bắc trung bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

5. Tây Nguyên

6. Đông Nam Bộ

7. Đồng bằng sông Cửu Long

Biểu đồ tỉ số giới tính theo vùng ở nước ta, năm 2009

b)   Nhận xét: Việt Nam là nước có mật độ dân sô cao, nhưng có sự khác biệt lớn giữa các vùng. Đông dân nhất là Đồng bằng sông Hồng, thưa dân nhất là ở Tây Nguyên.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan