Câu 1 trang 38 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Vùng có tổng mức bán lẻ hàng hoá lớn nhất nước ta

Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

a) Vùng có tổng mức bán lẻ hàng hoá lớn nhất nước ta hiện nay là

A. Đông Nam Bộ.                                             

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Hồng.

b) Nước ta trở thành thành viên chính thức của WTO vào năm

A. 2006.                                      C. 2008.

B. 2007.                                      D. 2009.

Trả lời:

a - A

b - B

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan