Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1 trang 45 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 20 Nhím nâu kết bạn Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Theo bài đọc, vì sao nhím trắng và nhím nâu có những ngày mùa đông vui vẻ, ấm áp? (đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng)

Câu hỏi:

Theo bài đọc, vì sao nhím trắng và nhím nâu có những ngày mùa đông vui vẻ, ấm áp? (đánh dấu  vào ô trống trước đáp án đúng)

☐ Vì nhím trắng và nhím nâu có nhiều bạn mới.

☐ Vì nhím trắng và nhím nâu được ở cùng nhau. 

☐ Vì nhím trắng và nhím nâu kiếm được nhiều quả cây.

Phương pháp:

Em đọc lại bài đọc Nhím nâu kết bạn và lựa chọn đáp án đúng.

Lời giải:

☐ Vì nhím trắng và nhím nâu có nhiều bạn mới.

☑ Vì nhím trắng và nhím nâu được ở cùng nhau. 

☐ Vì nhím trắng và nhím nâu kiếm được nhiều quả cây.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan