Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 4

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 4

Trò chơi:

a) Em hãy quan sát lược đồ kinh thành Huế dưới đây:

Giả sử em nhận được giấy mời tham quan Đại Nội. Trong giấy mời có chỉ dẫn đường đi như sau: Trước hết vào cửa Chánh Tây của kinh thành, lần lượt đến của Tây của Hoàng thành, qua cửa Ngọ Môn rồi vào thẳng điện Thái Hòa. Hãy vẽ đường em sẽ đi vào lược đồ trên.

b) Em hãy quan sát các hình, tự ghép hình vào sơ đồ Đại Nội – Huế cho phù hợp.

Trả lời:

a)

b)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan