Câu 1 trang 89 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
2.8 trên 9 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 89 Vở bài tập Khoa học 4

Hoàn thành sơ đồ trao đổi chất của cây với môi trường.

Trả lời:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan