Câu 3 trang 88 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.8 trên 9 phiếu

Giải bài tập Câu 3 trang 88 Vở bài tập Khoa học 4

Chuỗi thức ăn là gì ?

Trả lời :

Chuỗi thức ăn là những mối quan hệ về thức ăn trong tự nhiên.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan