Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 trang 91 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.5 trên 69 phiếu

Giải bài tập Câu 3 trang 91 Vở bài tập Khoa học 4

Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ … cho phù hợp (Một từ có thể được điền ở nhiều chỗ).

thực vật ; chuỗi thức ăn ; vô sinh ; hữu sinh ; thức ăn

 

Những mối quan hệ về …… trong tự nhiên được gọi là …….. Trong tự nhiên có rất nhiều ……. các ……. thường bắt đầu từ …….. thông qua …….. các chất ……. và ……. Liên hệ mật thiết với nhau tạo thành chuỗi khép kín.

Trả lời :

Những mối quan hệ về thức ăn trong tự nhiên được gọi là chuỗi thức ăn. Trong tự nhiên có rất nhiều chuỗi thức ăn các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ thực vật, thông qua chuỗi thức ăn, các chất vô sinhhữu sinh liên hệ mật thiết với nhau tạo thành chuỗi khép kín.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan