Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 90 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4.1 trên 34 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 90 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

2.1. Bộ phận nào của cây có chức năng hấp thụ khí các-bô-níc và thải ra khí ô-xi trong quá trình quang hợp đồng thời có chức năng hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc trong quá trình hô hấp ?

a) Lá.

b) Thân.

c) Rễ.

2.2. Bộ phận nào của cây có chức năng hấp thụ nước có trong đất ?

a) Lá.

b) Thân.

c) Rễ.

2.3. Bộ phận nào của cây có chức năng thải ra hơi nước ?

a) Lá.

b) Thân.

c) Rễ.

2.4. Bộ phận nào của cây có chức năng hấp thụ các chất khoáng cần cho cây và thải ra các chất khoáng khác ?

a) Lá.

b) Thân.

c) Rễ.

2.5. Lau khô thành ngoài cốc rồi cho vào cốc mấy cụ nước đá. Một lát sau, sờ vào thành ngoài cốc ta thấy ướt. Theo bạn, câu nào dưới đây đúng ?

a) Nước đá bốc hơi đọng lại ở thành cốc.

b) Hơi nước trong không khí ở chỗ thành cốc bị lạnh nên ngưng tụ lại.

c) Nước đã thấm từ trong cốc ra ngoài.

2.6. Úp một cốc thủy tinh lên cây nến đang cháy, cây nến cháy yêu dần rồi tắt hẳn. Hãy chọn lời giải thích mà bạn thấy đúng.

a) Khi úp cốc lên, không khí trong cốc bị hết nên nến tắt.

b) Khi nến cháy, khí ô-xi bị mất đi, khi ta úp cốc không có thêm không khí để cung cấp khí ô-xi nên nến tắt.

c) Khi nến cháy, khí các-bô-níc bị mất đi, khi ta úp cốc không có thêm không khí để cung cấp khí các-bô-níc nên nến tắt.

Trả lời :

Câu hỏi

2.1

2.2

2.3

Đáp án

a

c

a

Câu hỏi

2.4

2.5

2.6

Đáp án

c

b

b

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan