Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.1, 1.2, 1.3 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 28 phiếu

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 1.1 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Trong các cách viết sau cách nào cho ta phân số :

\(\left( A \right) - {{3,15} \over 6}\)                              \(\left( B \right) - {{1,5} \over {2,17}}\)

\(\left( C \right) - {5 \over 0}\)                                  \(\left( D \right){3 \over { - 4}}\)

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Giải

Chọn đáp án \(\left( D \right){3 \over { - 4}}\)

Câu 1.2 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Số nguyên x thỏa mãn điều kiện \( - {{42} \over 7} < x <  - {{24} \over 6}\) là

(A) -5                                     (B) -4;

(C) -6;                                   (D) -200

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn đáp án (A) -5.

Câu 1.3 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Cho phân số \({\rm{A}} = {6 \over {n - 3}}\) với n là số tự nhiên. Phân số A bằng bao nhiêu nếu n = 14; n = 5; n = 3.

Giải

Với n = 14 thì \( = {6 \over {14 - 3}} = {6 \over {11}}\)

Với n = 5 thì \(A = {6 \over {5 - 3}} = {6 \over 2} = 3\)

Với n = 3 thì không tồn tại A.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan