Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 13 Unit 3 Trang 34 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Put the following sentences in the correct order to complete a passage about a farm visit. The first sentence has been done for you. Then rewrite the complete passage in the space below.

Put the following sentences in the correct order to complete a passage about a farm visit. The first sentence has been done for you. Then rewrite the complete passage in the space below.

(Đặt các câu dưới theo đúng vị trí để hoàn thành đoạn văn về chuyến thăm 1 nông trại. Câu đầu tiên đã được viết mẫu cho các em. Hãy viết lại bài văn hoàn chỉnh trong chỗ trống cho sẵn)

1. a

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

a) I have always wanted to settle down in the countryside, and perhaps have a farm of my own.

(Tôi luôn muốn sống ở nông thôn, và có lẽ là sẽ có một nông trại của riêng mình)

b) I wish I could relive that part of my life.

(Tôi ước tôi có thể làm sống lại một phần cuộc sống của tôi)

c) I remember the large, thatched house situated above the low leafy fruit trees.

(Tôi nhớ ngôi nhà có mái che rộng rãi đặt ở trên cây ăn quả thấp rậm lá)

d) Perhaps the proudest of the farm animals were the cocks.

(Có lẽ niềm tự hào nhất về động vật ở nông trại là những con gà trống)

e) There, lost in a little world of my own, in which these animals of the farm played an important part as villains.

(ở đó,  đã mất đi trong cuộc sống của chính tôi, nơi mà các động vật này của nông trại đóng vai trò quan trọng như là người chịu trách nhiệm)

f) I remember the fence enclosing the pig-pen.

(Tôi nhớ hàng rào Bao xung quanh chuồng lợn)

g) The pig-pen was at the other end of the orchard and the noisy chicken coop very near it.

(Chuồng lợn ở cuối vườn cây ăn quả và âm thanh ồn ào của chuồng gà ngay gần đó)

h) I have had a memorable experience in visiting a farm as a child.

(Tôi vừa mới có một trải nghiệm đáng nhớ trong lần đến thăm nông trại lúc còn nhỏ)

i) In the early hours of the morning when I wanted to sleep a little longer, they would eparch under my window and crow their loudest.

(Sáng sớm khi tôi muốn ngủ thêm chút nữa, chúng sẽ gáy rất to ngay dưới cửa sổ của tôi)

I have always wanted to settle down in the countryside, and perhaps have a farm of my own 

Đáp án

1. a                         2. h                     3. c

4. g                         5. f                      6.d

7. i                          8. b                     9. e

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan