Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 Unit 4 Trang 37 Sách bài tập (SBT) TIếng Anh 9

Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

Last summer Nam attended an intensive English course in the UK.

Last summer Nam attended an intensive English course in the UK. He went to see a landlady called Mrs. Smith about a flat. Nam and Mrs. Smith both asked a lot of questions to each other. Then Nam told you about it. Now suppose you are Nam, report all the questions.

(Mùa hè năm ngoái Nam tham gia một khóa học Tiếng Anh tăng cường ở Anh. Anh ấy đã gặp và hỏi bà chủ tên Smith về căn hộ. Nam và bà Smith hỏi nhau những câu hỏi. Sau đó Nam kể cho bạn nghe  về nó. Bây giờ nếu em là Nam, tường thuật lại các câu hỏi)

Examples:

"Where are you from?" Mrs. Smith asked.  (" Cháu đến từ đâu ?" Bà Smith hỏi)

She asked me where I was from.

"How many bedrooms are there?" Nam asked. (Có bao nhiêu giường ngủ ạ ?" Nam hỏi)

I asked her how many bedrooms there were.

a) "What sort of heating is there?" Nam asked. (Có loại sưởi ấm nào ạ? Nam hỏi)

I asked her____________________. 

b) "What do you think of the flat?" Mrs. Smith asked. (Cháu nghĩ như thế nào về căn hộ?" Bà Smith hỏi

She asked me___________________.

c) "How far is it to the school?" Nam asked. (Bao xa mới tới trường học ạ?"  nam hỏi)

I asked her _____________________.

d) "How do you go to school?" Mrs. Smith asked. (Cháu  đi đến trường bằng gì?" Bà Smith hỏi

She asked me ___________________.

e) "How much is the rent?" Nam asked. (Tiền thuê nhà là bao nhiêu ạ?" Nam hỏi)

I asked her _____________________.

f) "What sort of carpet do you want to replace?" Mrs. Smith asked. (Cái loại thảm nào bạn muốn thay ?" Bà Smith hỏi)

She asked me____________________.

g) "How often do you want the rent?" Nam asked. (Tiền thuê nhà được thu thường xuyên là khi nào ạ?" Nam hỏi)

I asked her______________________ .

h) "When are you moving in?" Mrs. Smith asked. (Khi nào thì cháu chuyển đến?" Bà Smith hỏi

She asked me____________________.

Đáp án

a) I asked her what sort of heating there was. (Tôi hỏi bà ấy có những loại sưởi nào)

b) She asked me what I thought of the flat. (Bà ấy hỏi tôi nghĩ như thế nào về căn hộ)

c) I asked her how far it was to the school. (Tôi hỏi bà ấy trường học cách bao xa)

d) She asked me how I went to school. (Bà ấy hỏi tôi đi đến trờng bằng cái gì)

e) I asked her how much the rent was. (Tôi hỏi bà ấy thuê nhà  mất bao nhiêu)

f) She asked me what sort of carpet I wanted to replace. (Bà ấy hỏi tôi loại thảm nào tôi muốn thay)

g) I asked her how often she wanted the rent. (Tôi hỏi bà ấy tiền thuê nhà được thu như thế nào)

h) She asked me when I was moving in. (Bà ấy hỏi tôi khi nào tôi chuyển đến)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan