Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5 Unit 4 Trang 39 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

Paul asked the students some questions about the college

Paul asked the students some questions about the college. Imagine that he also reports his questions to the English friend.

(Paul hỏi các sinh viên những câu hỏi về tường đại học. Tưởng tượng rằng anh ấy tường thuật các câu hỏi của anh ấy  cho người bạn nước Anh của anh ấy)

Example:

"Is it an international college?"

I asked if it was an international college.

a) "What's the name of the college?"

I asked_________________.

b) "How many students are there in the college?"

I asked__________________.

c) "Who is the headmaster?"

I asked ________________

d) "How big are the classes?"

I asked_________________

e)   "Are the classes streamed?"

I asked__________________.

f)   "What foreign languages do they teach besides English?"

I asked___________________ .

g)    "Is there a college orchestra?"

I asked___________________ .

h)   "What games do you often play?"

I asked __________________.

i)   "Is the food in the college good?"

I asked __________________ .

j) "What sorts of food do they serve?"

asked ___________________ .

Đáp án

a) I asked what the name of the college was. ( Tôi hỏi tên của trường đại học là gì)

b) I asked how many students there were in the college. (  Tôi hỏi có bao nhiêu học sinh trong trường đại học)

c) I asked who the headmaster was. ( Tôi hỏi hiệu trưởng là ai)

d) I asked how big the classes were. ( Tôi hỏi lớp học có lớn không)

e) I asked if/whether the classes were streamed. ( Tôi hỏi liệu các lớp có được sắp xếp theo trình độ không)

f) I asked what foreign languages they taught besides English. ( Tôi hỏi họ có dạy ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng anh không) 

g) I asked if/whether there was a college orchestra. ( Tôi hỏi liệu có ban nhạc đại học nào không)

h) I asked what games they often played. ( Tôi hỏi trò chơi nào họ hay chơi)

i) I asked if/whether the food in the college was good. ( Tôi hỏi liệu đò ăn trong trường có ngon không)

j) I asked what sorts of food they served. ( Tôi hỏi loại thức ă nào họ phục vụ)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan