Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 Unit 4 Trang 38 Sách bài tập (SBT) TIếng Anh 9

Bình chọn:
3.6 trên 8 phiếu

The following are some more questions both Mrs. Smith and Nam asked. Report the questions for Nam, but this time you need to use if or whether.

The following are some more questions both Mrs. Smith and Nam asked. Report the questions for Nam, but this time you need to use if or whether.

(Bên dưới là những cấu hỏi thêm mà bà Smith và Nam đã hỏi. Tường thuật các câu hỏi cho Nam, nhưng lần này em cần sử dụng cấu trúc "if" hoặc " whether")

Example:

"Are you a student?" Mrs. Smith asked. (" Cháu là học sinh à?" Bà Smith hỏi) 

She asked me if/whether I was a student. (Bà ấy hỏi tôi liệu tôi có phải là học sinh không") 

a) "Is there a phone?" (Có điện thoại bàn không ạ" )

I asked her______________________

b) "Do you have many friends?" (Cháu có nhiều bạn không)

She asked me____________________

c) "Is there a fridge in the kitchen?" (Có tủ lạnh ở bếp không ạ)

I asked her______________________

d) "Do you smoke?" (Cháu có hút thuốc không)

She asked me____________________

e) "Does the flat have central heating?" (Căn hộ có hệ thống sưởi ở giữa không ạ)

I asked her ______________________

f) "Do you sometimes have a party?" (Cháu có thỉnh thoảng tổ chức tiệc không)

She asked me_____________________

g) "Can I move the furniture around?" (Cháu có thể di chuyển đồ dùng xung quanh không ạ)

I asked her_______________________

h) "Do you often get home after 10.30 pm?" (Cháu có thờng về nhà sau 10 giờ tối không)

She asked me_____________________

i) "Is there a TV in the bedroom?" (Có ti vi ở trong phòng ngủ không ạ)

I asked her _______________________

Đáp án

a) I asked her if/whether there was a phone. (Tôi hỏi bà ấy liệu có điện thoại bàn không)

b) She asked me if/whether I had many friends. (Bà ấy hỏi tôi liệu tôi có nhiều bạn không)

c) I asked her if/whether there was a fridge in the kitchen. (Tôi hỏi bà ấy liệu có tủ lạnh trong bếp không)

d) She asked me if/whether I smoked. (Bà ấy hỏi tôi liệu tôi có hút thuốc không)

e) I asked her if/whether the flat had central heating. (Tôi hỏi bà ấy liệu căn hộ có hệ thống sưởi trung tâm không)

f) She asked me if/whether I sometimes had a party.  (Bà ấy hỏi tôi lệu tôi có hay tổ chức tiệc không)

g) I asked her if/whether I could move the furniture around. (Tôi hỏi bà ấy liệu tôi có thể di chuyển các vật dụng xung quanh không)

h) She asked me if/whether I often got home after 10.30 pm. (Bà ấy hỏi tôi liệu tôi có thường về nhà sau 10 giờ tôi không)

i) I asked her if/whether there was a TV in the bedroom. (Tôi hỏi bà ấy liệu có ti vi trong phòng ngủ không)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan