Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 Unit 4 Trang 38 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

A new student, Paul, has come to a foreign language college and the students are asking him questions.

A new student, Paul, has come to a foreign language college and the students are asking him questions. Imagine that he reports these questions later to an English friend.

( Một học sinh mới, Paul, vừa đến trường đại học ngoại ngữ và các sinh viên hỏi anh ấy các câu hỏi. Tưởng tượng anh ấy tường thuật những câu hỏi ấy cho một người bạn nước Anh)

Example:

"What country do you come from?" said Bill.

Bill asked what country I came from.

a) "Can you speak English?" said Ann.

Ann ______________________

b) "How long are you staying here?" asked Peter.

Peter _____________________

c) "Are you working as well as studying?" said Linda.

Linda_____________________

d) "What are you going to study?" asked Ann.

Ann _____________________

e) "Do you want to buy any second-hand books?" said Bill.

Bill_______________________

f) "What kind of sports do you like best?" asked Peter.

Peter______________________

g) "Are you interested in acting?" said Linda.

Linda______________________

h) "Do you like to join our Drama Group?" asked Linda.

Linda______________________

i) "What do you think of the canteen coffee?" asked Ann.

Ann________________________

j) "What soft drinks do you like?" said Bill.

Bill ________________________

Đáp án 

a)  Ann asked if/whether I could speak English. (Ann hỏi liệu tôi có biết nói tếng anh không)

b)  Peter asked how long I was staying there. (Peter hỏi tôi ở đây bao lâu)

c) Linda asked if/whether I was working as well as studying. (Linda hỏi liệu tôi có  đang vừa học vừa làm không)

d)  Ann asked what I was going to study. (Ann hỏi  tôi có ý định học cái gì)

e)  Bill asked if/whether I wanted to buy any second-hand books. (Bill hỏi liệu tôi có muốn mua sách đã sử dụng rồi không)

f)  Peter asked what kind of sports I liked best. (Peter hỏi tôi thích loại thể thao nào nhất)

g)  Linda asked if/whether I was interested in acting. (Linda hỏi liệu tôi có thích diễn xuất không)

h)   Linda asked if/whether I liked to join their Drama Group. (Linda hỏi liệu tôi có muốn tham gia nhóm kịch của cô ấy không)

i)  Ann asked what I thought of the canteen coffee, (Ann hỏi  tôi nghĩ gì về cafe ở căng tin)

j)  Bill asked what soft drinks I liked. (Bill hỏi tôi thích đồ uống có ga nào )

Sachbaitap.com6

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan