Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 135 trang 36 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Bình chọn:
3.3 trên 25 phiếu

Hỏi tổng số học sinh khối 6 của trường đó và số học sinh của mỗi lớp?

Khối 6 của một trường có 4 lớp. Số học sinh lớp 6A bằng \({9 \over {25}}\) tổng số học sinh của ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6B bằng \({{21} \over {64}}\) tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6C bằng \({4 \over {13}}\) tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6D là 43 bạn. Hỏi tổng số học sinh khối 6 của trường đó và số học sinh của mỗi lớp?

Giải

Số học sinh lớp 6A chiếm \({9 \over {9 + 25}} = {3 \over {34}}\) (tổng số học sinh toàn khối)

Số học sinh lớp 6B chiếm \({{21} \over {21 + 64}} = {{21} \over {85}}\) (tổng số học sinh toàn khối)

Số học sinh lớp 6C chiếm \({4 \over {4 + 13}} = {4 \over {17}}\) (tổng số học sinh toàn khối)

Phân số chỉ phần học sinh lớp 6D chiếm tổng số toàn khối:

$$1 - \left( {{9 \over {34}} + {{21} \over {85}} + {4 \over {17}}} \right) = {{170} \over {170}} - \left( {{{45} \over {170}} + {{42} \over {170}} + {{40} \over {170}}} \right) = {{43} \over {170}}$$

Tổng số học sinh toàn khối 6 là:

\(43:{{43} \over {170}} = 43.{{170} \over {43}} = 170\) (Học sinh)

Số học sinh lớp 6A là: \(170.{9 \over {34}} = 45\) (Học sinh)

Số học sinh lớp 6B là: \(170.{{21} \over {85}} = 42\) (Học sinh)

Số học sinh lớp 6C là: \(170.{4 \over {17}} = 40\) (Học sinh) 

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan