Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 trang 35 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Bình chọn:
3.5 trên 24 phiếu

Hãy chọn đáp án đúng.

Câu 14.1 trang 35 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

\(3{4 \over 7}\) của 56 bằng:

(A) 168;                            (B) 192;

(C) 200;                            (D) 208.

Hãy chọn đáp án đúng

Giải

Chọn đáp án (C) 200.

Câu 14.2 trang 35 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Lớp 6A có 40 học sinh trong đó có 12,5% là học sinh giỏi. số học sinh giỏi của lớp 6A là

(A) 5;                            (B) 6;

(C) 8;                           (D) 10.

Hãy chọn đáp đúng

Giải

Chọn đáp án (A) 5.

Câu 14.3 trang 35 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

\({2 \over 5}\) của số a là 480. Tìm 12,5% của số a.

Giải

Số \(a = 480:{2 \over 5} = 1200\)

12,5% của số a là 1200. 12,5% = 150

Câu 14.4 trang 35 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Một số có ba chữ số, chữ số hàng trăm là 4.

Nếu chuyển chữ số 4 xuống sau chữ số hàng đơn vị thì được số mới bằng \({3 \over 4}\) số ban đầu. Tìm số ban đầu.

Giải

Gọi số phải tìm là \(\overline {4ab} \). Theo đề bài ra, ta có:

$$\overline {ab4}  = {3 \over 4}\overline {4ab} 4.\overline {ab4}  = 3.\overline {4ab} $$

Ta lần lượt có:

\(4\left( {10\overline {ab}  + 4} \right) = 3.\left( {400 + 3\overline {ab} } \right)\)

\(40\overline {ab}  + 16 = 1200 + 3\overline {ab} \)

\(37\overline {ab}  = 1184\)

\(\overline {ab}  = 32\)

Số ban đầu là 432.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan