Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 142 trang 23 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 39 phiếu

Tìm các số tự nhiên x, sao cho: a) x ∈ B(15) và 40 ≤ x ≤ 70 b) x ⋮ 12 và 0 < x ≤ 30

Tìm các số tự nhiên x sao cho:

a) x ∈ B(15) và 40 ≤ x ≤ 70          

b) x ⋮ 12 và 0 < x ≤ 30

c) x ∈ Ư (30) và x > 12                 

d) 8 ⋮ x 

Giải

a) Ta có: B(15) = \(\left\{ {0;15;30;45;60;75;...} \right\}\)

Vì  x ∈ B(15) và 40 ≤ x ≤ 70 nên x ∈ \(\left\{ {45;60} \right\}\)

b) Vì x ⋮ 12 nên x là bội của 12 .

Ta có: B(12) = \(\left\{ {0;12;24;36;48;...} \right\}\)

Vì  x ⋮ 12 và 0 < x ≤ 30nên \({\rm{x}} \in \left\{ {12;24} \right\}\)

c) Ta có  Ư(30) = \(\left\{ {1;2;3;5;6;10;15;30} \right\}\)

Vì x ∈ Ư (30) và x > 12 nên \({\rm{x}} \in \left\{ {15;30} \right\}\)
d) Vì 8 ⋮ x nên x là ước của 8

Ta có Ư(8) = \(\left\{ {1;2;4;8} \right\}\)

Vậy \({\rm{x}} \in \left\{ {1;2;4;8} \right\}\)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan