Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 143 trang 90 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4 trên 53 phiếu

So sánh.

So sánh:

a) (-3).1574.(-7).(-11).(-10) với 0

b) 25 – (-37).(-29).(-154).2 với 0

Giải

a) Vì tích (-3).1574.(-7).(-11).(-10) có bốn thừa số âm nên tích đó là một số dương.

Do vậy: (-3).1574.(-7).(-11).(-10) > 0

b) Ta có: 25 – (-37).(-29).(-154).2  = - (37.29.154.2) (vì tích có số lẻ thừa số âm)

Suy ra: \(25{\rm{ }}-{\rm{ }}\left( { - 37} \right).\left( { - 29} \right).\left( { - 154} \right).2{\rm{ }} \)

             = \(25 - \left[ { - \left( {37.29.154.2} \right)} \right]\) 

             = 25 + (37.29.154.2)>0

Vậy 25 – (-37).(-29).(-154).2 >0

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan