Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 148 trang 90 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
3.1 trên 46 phiếu

Cho a= -7, b = 4. Tính giá trị của biểu thức.

Cho  a= -7,  b = 4. Tính giá trị của biểu thức sau:

a) \({\rm{}}{a^2} + 2.a.b + {b^2}\)  và (a+ b).(a+b)

b) \({a^2} - {b^2}\) và (a+b).(a-b)

Giải

Với a = -7,  b = 4,  ta có:

a) \({a^2} + 2.a.b + {b^2}\)

= \({\left( { - 7} \right)^2} + 2.\left( { - 7} \right).4 + {4^2}\)

= \(49 - 56 + 16 = 9\)

\(\left( {a + b} \right).\left( {a + b} \right)\)

= \(\left[ {\left( { - 7} \right) + 4} \right].\left[ {\left( { - 7} \right) + 4} \right] \)

= \(\left( { - 3} \right).\left( { - 3} \right) = 9\)

b) \({a^2} - {b^2} = {\left( { - 7} \right)^2} - {4^2} = 49 - 16 = 33\)

\(\left( {a + b} \right).\left( {a - b} \right) = \left[ {\left( { - 7} \right) + 4} \right].\left[ {\left( { - 7} \right) - 4} \right]\)

= \(\left( { - 3} \right).\left( { - 11} \right) = 33\)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan