Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 15 trang 7 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Bình chọn:
4.6 trên 41 phiếu

Tìm các số nguyên x, y, z.

Tìm các số nguyên x, y, z biết: \({{ - 4} \over 8} = {x \over { - 10}} = {{ - 7} \over y} = {z \over { - 24}}\)

Giải

x, y, z ∈ Z, ta có: \({{ - 4} \over 8} = {x \over { - 10}} = {{ - 7} \over y} = {z \over { - 24}}\)

Ta có:

\({{ - 4} \over 8} = {x \over { - 10}}\) nên \(\left( { - 4} \right).\left( { - 10} \right) = 8.x \)

\(\Rightarrow x = {{ - 4.( - 10)} \over 8} = {{40} \over 8} = 5\)

\({{ - 4} \over 8} = {{ - 7} \over y}\) nên \(\left( { - 4} \right).y = 8.\left( { - 7} \right) \)

\(\Rightarrow y = {{8.( - 7)} \over { - 4}} = {{ - 56} \over { - 4}} = 14\)

\({{ - 4} \over 8} = {z \over { - 24}}\) nên \(\left( { - 4} \right).\left( { - 24} \right) = 8.z \)

\(\Rightarrow z = {{( - 4).( - 24)} \over 8} = {{96} \over 8} = 12\)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan