Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 156 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.4 trên 31 phiếu

Cho biết: Nếu số tự nhiên a (lớn hơn 1) không chia hết cho mọi số nguyên tố p mà bình phương không vượt quá a thì a là số nguyên tố. Dùng nhận xét trên cho biết số nào trong các số a ở bài 153 là số nguyên tố.

Cho biết: Nếu số tự nhiên a (lớn hơn 1) không chia hết cho mọi số nguyên tố p mà bình phương không vượt quá a (tức là \({p^2} \le a\)) thì a là số nguyên tố. Dùng nhận xét trên cho biết số nào trong các số a ở bài 153 là số nguyên tố.

Giải

* Ta có: \(59\)  \(\not  \vdots\) \( 2;59\)  \(\not  \vdots\) \( 3;59\)  \(\not  \vdots\) \( 5;59\)  \(\not  \vdots\) \( 7\)

               \({7^2} = 49 < 59;{11^2} = 121 > 59\)

Vậy 59 là số nguyên tố.

* Ta có:  121  \(\not  \vdots \) 2 ;121  \(\not  \vdots \) 3 ;121  \(\not  \vdots \) 5 ;121  \(\not  \vdots \) 7 ;121 ⋮ 11

  Vậy 121 là hợp số 

* Ta có: 179  \(\not  \vdots \) 2 ;179  \(\not  \vdots \) 3 ;179  \(\not  \vdots \) 5 ;179  \(\not  \vdots \) 7 ;179  \(\not  \vdots \) 11 ;179  \(\not  \vdots \) 13

              \({13^2} = 169 < 179;{17^2} = 289 > 179\)

  Vậy 179 là số nguyên tố.

* Ta có: 197  \(\not  \vdots \) 2 ;197  \(\not  \vdots \) 3 ;197   \(\not  \vdots \) 5 ;197   \(\not  \vdots \) 7 ;197   \(\not  \vdots \) 11 ;197   \(\not  \vdots \) 13

               \({13^2} = 169 < 197;{17^2} = 289 > 197\)

Vậy 197 là số nguyên tố.

* Ta có: 217   \(\not  \vdots \) 2 ;217   \(\not  \vdots \) 3 ;217   \(\not  \vdots \) 5; 217   \(\not  \vdots \) 7 ;217   \(\not  \vdots \) 11; 217   \(\not  \vdots \) 13

Vậy 217 là số nguyên tố.

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan