Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 167 trang 94 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 41 phiếu

Tìm số nguyên x.

Tìm số nguyên x,  biết:

a) \(2.x - 18 = 10\)

b) \(3.x + 26 = 5\)

c) \(\left| {x - 2} \right| = 0\)

Giải

a) \(2.x - 18 = 10\)

    \(2.x =10 + 18 \)

    \(2.x = 28\)

       \(x = 28: 2\) 

       \(x = 14\)

b) \(3.x + 26 = 5\)

    \(3.x = 5 - 26\)

    \( 3.x = -21\)

     \(x = -21: 3\)

     \(x = -7   \)

c) \(\left| {x - 2} \right| = 0\)

\(\Rightarrow x - 2 = 0\)

      \(x = 2\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan