Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 17.1, 17.2, 17.3 trang 39, 40 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Bình chọn:
3.8 trên 12 phiếu

Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng.

Câu 17.1 trang 39 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng:

A) 8% của 120 là                1) 4,32

B) 12% của 36 là                2) 2,6

C) 0,25% của 104 là          3) 0,26

D) 67% của 5 là                  4) 9,6

                                               5) 3,35

Giải

A) – 4;            B) – 1;

C) – 3;            D) – 5

Câu 17.2 trang 40 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Chu vi một hình chữ nhật là 36m. nếu giảm chiều dài 20% của nó và tăng chiều rộng 25% của nó thì chu vi hình chữ nhật không đổi.

Hãy điền vào chỗ trống (…)

a) Chiều dài của hình chữ nhật đó là ……..

b) Chiều rộng hình chữ nhật đó là …………

c) Diện tích hình chữ nhật là ………….

Giải

a) Chiều dài của hình chữ nhật đó là 10m

b) Chiều rộng hình chữ nhật đó là 8m

c) Diện tích hình chữ nhật là 80m2

Câu 17.3 trang 40 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Khối lượng công việc tăng 80% nhưng năng suất lao động chỉ tăng 20%. Hỏi phải tăng số công nhân thêm bao nhiêu phần trăm?

Giải

So với trước, khối lượng công việc bằng:

          100% + 80% = 180% = 1,8

So với trước, năng suất lao động bằng:

          100% + 20% = 120% = 1,2

So với trước, số công nhân bằng:

         1,8: 1,2 = 1,5 = 150%

Vậy số công nhân phải tăng là:

           150% - 100% = 50%

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan