Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 2 trang 40 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 17 Gọi bạn Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đánh dấu ✔ vào ô trống trước các từ ngữ chỉ tình cảm của dê trắng dành cho bê vàng.

Câu hỏi:

Đánh dấu  vào ô trống trước các từ ngữ chỉ tình cảm của dê trắng dành cho bê vàng. 

☐ lo lắng, thương, nhớ

☐ quý mến, lo lắng, giúp đỡ

☐ che chở, chia sẻ, nhớ

Phương pháp:

Em đọc kĩ lại khổ thơ cuối của bài thơ và hoàn thành bài tập.

Lời giải:

☑ lo lắng, thương, nhớ

☐ quý mến, lo lắng, giúp đỡ

☐ che chở, chia sẻ, nhớ

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan