Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 223 trang 34 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu

Cho hai tập hợp. Viết tập hợp các giá trị của biểu thức.

Cho hai tập hợp \(A = \left\{ {70;10} \right\};B = \left\{ {5;14} \right\}\). Viết tập hợp các giá trị của biểu thức:

a) x + y với x ∈  A, y ∈ B

b) x - y với x ∈  A, y ∈ B

c) x . y với x ∈  A, y ∈ B

d) x : y với x ∈  A, y ∈ B và thương x : y là số tự nhiên.

Giải

a) \(\left\{ {75;84;15;24} \right\}\)

b) \(\left\{ {65;56;5} \right\}\)

c) \(\left\{ {350;980;50;140} \right\}\)               

d) \(\left\{ {14;5;2} \right\}\)  

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan