Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 3 trang 22 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 bài 10 Thời khóa biểu Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Dựa vào thời khóa biểu trong bài đọc, hoàn thiện đoạn hội thoại sau: Vân: Thứ mấy lớp mình có tiết Mĩ thuật?

Câu hỏi:

Dựa vào thời khóa biểu trong bài đọc, hoàn thiện đoạn hội thoại sau:

Vân: Thứ mấy lớp mình có tiết Mĩ thuật?

Phương: ……………………….

Vân: Lớp mình học môn Tự nhiên và Xã hội vào thứ mấy?

Phương: ……………………….

Phương pháp:

Em quan sát thời khóa biểu trong sách giáo khoa và hoàn thành bài tập.

Lời giải:

Vân: Thứ mấy lớp mình có tiết Mĩ thuật?

Phương: Thứ Tư.

Vân: Lớp mình học môn Tự nhiên và Xã hội vào thứ mấy?

Phương: Thứ Ba và thứ Năm.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan