Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 trang 44 Vở bài tập Lịch sử 4

Bình chọn:
3.5 trên 30 phiếu

Giải bài tập Câu 3 trang 44 Vở bài tập Lịch sử 4

Em hiểu thế nào về câu nói của vua Quang Trung: “Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu”?

Trả lời:

 “Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu" là ý tưởng thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của vua Quang Trung nói riêng và của triều đại Tây Sơn nói chung. Đất nước chỉ có thể trường tồn nếu biết đào tạo và coi trọng nhân tài. “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, nguyên khí mà thịnh thì đất nước mới thịnh. Giáo dục là nguồn đào tạo nhân tài cho đất nước nên cần được coi trọng và lấy việc học làm đầu.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan