Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 trang 9 Sách bài tập (SBT) Địa Lí 9

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện tỉ số giới tính theo các vùng nước ta, năm 2009

Căn cứ bảng 2.2:

Bảng 2.2. TỈ SỐ GIỚI TÍNH THEO CÁC VÙNG Ở NƯỚC TA, NĂM 2009 (Đơn vị %)

Năm

Tỉ số giới tính

Toàn quốc

98,1

Trung du và miền núi Bắc Bộ

99,9

Đồng bằng sông Hồng

97,29

Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

98,2

Tây Nguyên

102,45

Đông Nam Bộ

95,3

Đồng bằng sông cửu Long

99,0

a) Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện tỉ số giới tính theo các vùng nước ta, năm 2009

b) Nhận xét

Trả lời:

a) Biểu đồ thể hiện tỉ số giới tính theo các vùng nước ta năm 2009

1. Toàn quốc 4. Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
2. Trung du và miền núi Bắc Bộ 5. Tây Nguyên
3. Đồng bằng sông Hồng 6. Đông Nam Bộ
  7. Đồng bằng sông Cửu Long

b) Nhận xét

Tỉ số giới tính có sự chênh lệch. Nhìn chung tỉ lệ nam ít hơn tỉ lệ nữ. Tuy nhiên, tỉ số giới tính không giống nhau giữa các vùng.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan