Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4.1, 4.2, 4.3 trang 86 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Bình chọn:
3.6 trên 20 phiếu

Nhìn mỗi hình vẽ và điền đúng số đo góc vào ô còn trống trong bảng.

Câu 4.1 trang 86 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Nhìn mỗi hình vẽ và điền đúng số đo góc vào ô còn trống trong bảng sau

Giải

 

Câu 4.2 trang 86 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Cho hình bs.5

a) Gọi tên các cặp góc kề nhau đỉnh O trong hình đó.

b) Cho biết số đo của các góc đỉnh O trong hình đó.

c) Cho biết những cặp góc phụ nhau đỉnh O.

d) Cho biết những cặp góc bù nhau đỉnh O.

e) Cho biết những cặp góc kề bù nhau đỉnh O.

Giải

a) Các cặp góc kề nhau đỉnh O là: mOn và nOw; mOn và nOz; mOn và nOt; mOw và zOw; mOw và tOw; mOz và zOt; wOn và zOw; wOn và tOw; wOz và zOt.

b) \(\widehat {mOt} = 180^\circ ;\widehat {m{\rm{Ow}}} = 90^\circ ;\widehat {n{\rm{Ow}}} = 60^\circ ;\widehat {{\rm{wO}}z} = 45^\circ \)

c) mOn và nOw;; wOz và zOt

d) mOn và nOt;wOm và wOt; mOz và zOt.

e) mOn và nOt; wOm và wOt; mOz và zOt.

Câu 4.3 trang 86 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Ta luôn có \(\widehat {mOt} + \widehat {t{\rm{Ow}}} = \widehat {m{\rm{Ow}}}\); 

b) Nếu \(\widehat {mOt} + \widehat {t{\rm{Ow}}} = \widehat {m{\rm{Ow}}}\) thì tia Ot nằm giữa hai tia Om và Ow;

c) Hai góc có tổng bằng 180° là hai góc kề bù;

d) Hai góc kề bù nếu tia đối của góc này là tia đối của góc kia;

e) Hai góc nhọn là hai góc phụ nhau;

f) Hai góc nhọn là hai góc bù nhau;

g) Hai góc vuông là hai góc kề bù;

h) Hai góc phụ nhau mà một góc là 45° thì góc kia là 135°;

i) Hai góc bù nhau mà một góc là 45° thì góc kia là 45°

Giải

Trong bài này chỉ có câu b là đúng, các câu còn lại là sai.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan