Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 41 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 54 phiếu

Tìm mẫu chung nhỏ nhất của các phân số sau.

Tìm mẫu chung nhỏ nhất của các phân số sau:

a) \({1 \over 5}\) và \({-2 \over 7}\) 

b) \({2 \over 5};{3 \over {25}};{{ - 1} \over 3};\)

c) \({5 \over {12}};{{ - 3} \over 8};{{ - 2} \over 3};{7 \over {24}}\)

Giải

Mẫu chung nhỏ nhất của các phân số là bội chung nhỏ nhất của các mẫu số

a) \({1 \over 5}\) và \({-2 \over 7}\). BCNN (5; 7) = 5.7 = 35

Vậy mẫu chung nhỏ nhất của hai phân số đó là 35

b) \({2 \over 5};{3 \over {25}};{{ - 1} \over 3};\). BCNN (5; 25; 3) = 75

Vậy mẫu chung nhỏ nhất của ba phân số đó là 75

c) \({5 \over {12}};{{ - 3} \over 8};{{ - 2} \over 3};{7 \over {24}}\). Ta có 24 ⋮ 12; 24 ⋮ 8; 24 ⋮ 3

Vậy mẫu chung của 4 phân số đó là 24.

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan