Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 48 trang 134 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.6 trên 37 phiếu

Cho ba điểm A, B, M. Biết rằng AM = 3,7 cm, MB = 2,3cm, AB = 5cm Chứng tỏ rằng: a) Trong ba điểm A, B, M không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Cho ba điểm A, B, M. Biết rằng AM = 3,7 cm, MB = 2,3cm, AB = 5cm

Chứng tỏ rằng:

a) Trong ba điểm A, B, M không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Ba điểm A, B, M không thẳng hàng.

Giải

a) *Ta có: \(AM + MB = 3,7 + 2,3 = 6 \,(cm)\)

 Vì \(AM + MB  \ne  AB\) nên M không nằm giữa hai điểm A và B

*Ta có:  \(AM + AB = 3,7 + 5 = 8,7\, (cm)\)

Vì  \(AM+AB  \ne  MB\) nên A không nằm giữa hai điểm M và B

*Ta có: \(AB + MB = 5 + 2,3 = 7,3\, (cm)\)

 Vì \(AB + MB  \ne  AM\) nên B không nằm giữa hai điểm A và M

b) Vì trong ba điểm A, B, M không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nên ba điểm A, B, M không thẳng hàng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan