Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5.4 trang 74 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Bình chọn:
3.1 trên 33 phiếu

Viết số (-17) thành tổng của hai số nguyên.

Viết số (-17) thành tổng của hai số nguyên:

a) Cùng dấu;

b) Cùng dấu và giá trị tuyệt  đối của mỗi số đều lớn hơn 5;

c) Khác dấu và giá trị tuyệt đối của mỗi số đều nhỏ hơn 20.

Giải

a) -17 = (-1) + (-16) = (-16) + (-1) = (-2) + (-15) = (-15) + (-2)

            = ... = (-8) + (-9) = (-9) + (-8) ;

b) -17 = (-6) + (-11) = (-11) + (-6) = (-7) + (-10) = (-10) + (-7)

            = (-8) + (-9) = (-9) + (-8) ;

c) -17 = (-19) + 2 = 2 + (-19) = (-18) + 1 = 1 + (-18)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan