Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 58 trang 75 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 24 phiếu

Tìm tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn.

Tìm tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn:

a) – 6 < x < 5                            b) -9 < x < 9

Giải

a) Các số nguyên thỏa mãn – 6 < x < 5 là:

-5 , -4, -3,  -2,  -1 ; 0 , 1, 2, 3, 4

Ta có:   

\((-5 ) +(-4) +(-3)+ ( -2) +( -1 )\)\(\, +  0 + 1 + 2 + 3 + 4\)

\( = \left( { - 5} \right) + \left[ {\left( { - 4} \right) + 4} \right] + \left[ {\left( { - 3} \right) + 3} \right] \)\(\,+ \left[ {\left( { - 2} \right) + 2} \right] +\left[ {\left( { - 1} \right) + 1} \right] + 0 =  - 5\)        

b) Các số nguyên thỏa mãn -9 < x < 9 là:

-8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Ta có 

\((-8)+( -7)+( -6)+( -5)+( -4) \)\(\,+(-3)+( -2)+( -1)+ 0+ 1+ 2\)\(\,+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8\)

\( = \left[ {\left( { - 8} \right) + 8} \right] + \left[ {\left( { - 7} \right) + 7} \right] + \left[ {\left( { - 6} \right) + 6} \right] \)\(\,+ \left[ {\left( { - 5} \right) + 5} \right]+\left[ {\left( { - 4} \right) + 4} \right] + \left[ {\left( { - 3} \right) + 3} \right] \)\(\,+ \left[ {\left( { - 2} \right) + 2} \right] + \left[ {\left( { - 1} \right) + 1} \right] + 0=0\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan