Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 64 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4 trên 96 phiếu

Tìm số tự nhiên x, biết:

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (x – 47) – 115 = 0                        b) 315 + ( 146 – x) = 401

Giải

a) (x – 47) – 115 = 0 \( \Rightarrow \) x – 47 = 115 \( \Rightarrow \) x= 115 +47

\( \Rightarrow \) x = 162

b)  315 + ( 146 – x) = 401 \( \Rightarrow \) 146 – x = 401 – 315

\( \Rightarrow \) 146 – x = 86  \( \Rightarrow \) x = 146 – 86 \( \Rightarrow \) x = 60

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan