Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 66 trang 76 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 32 phiếu

Tính nhanh.

Tính nhanh :

a) \(465 + \left[ {58 + \left( { - 465} \right) + \left( { - 38} \right)} \right]\)

b) Tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 15.

Giải

a) \(465 + \left[ {58 + \left( { - 465} \right) + \left( { - 38} \right)} \right] \)

= \(\left[ {465 + \left( { - 465} \right)} \right] + \left[ {58 + \left( { - 38} \right)} \right]\) 

= 0 + 20 = 20

b) Các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 15 là:

\(\left\{ {-15; - 14; - 13; - 12;...;12;13;14;15} \right\}\)

Ta có : (-15) + (-14) + ( -13 ) + ( -12 ) + …+ 0 + …+ 12 + 13 + 14 + 15

= \(\left[ {\left( { - 15} \right) + 15} \right]+\left[ {\left( { - 14} \right) + 14} \right] + \left[ {\left( { - 13} \right) + 13} \right] + \)

\(\left[ {\left( { - 12} \right) + 12} \right]+ ... + \left[ {\left( { - 1} \right) + 1} \right] + 0\)         

= 0 

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan